Walny Zjazd ŚZP w Katowicach - 12 listopada 2011


autor: Stanisław Wenglorz