Aktualności O Nas Zarząd Dokumenty do
pobrania
Duszpasterstwo Pszczelarzy Sekcja Historyczna Sekcja Hodowlana Trutowiska Punkt Zaopatrzenia Kontakt Dojazd Galeria Z życia Kół Pszczelarskie Strony Koła Pszczelarzy Ceremoniał Pocztu Sztandarowego Uwaga, zgnilec amerykański! Harmonogram prac w pasiece Roczny kalendarz zabiegów w pasiece
Jubileusz 40-lecia Koła Pszczelarzy w Kaczycach


W dniu 23 września 2017 roku Koło Pszczelarzy w Kaczycach obchodziło uroczyście jubileusz 40-lecia koła. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Pan Zbigniew Binko i v-ce Prezes Pani Maria Loska-Minas
ze Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Wójt Gminy Zebrzydowice wz Pan Karol Sitek, Prezesi sąsiadujących kół z pocztami sztandarowymi z Zebrzydowic, Kończyc Małych, Jastrzębia Zdroju oraz Hażlacha.
Obchody jubileuszu uświęcił zespół Nadolzianie z Kaczyc oraz Orkiestra Dęta. W trakcie uroczystości
miało miejsce poświęcenie figury św. Ambrożego, ufundowanej przez Pana Tadeusza Żyła
oraz odznaczenia wyróżniających się pszczelarzy.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Prezes Koła