O pszczołach w Gorzycach

Członkowie Koła Pszczelarzy w Gorzycach podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku prowadzą liczne działania propagujące pszczelarstwo. Pszczelarze poprowadzili już 16 spotkań edukacyjnych wśród różnych grup wiekowych dla mieszkańców gminy Gorzyce i sąsiednich miejscowości z terenu powiatu wodzisławskiego. Były one okazją do uświadamiania i informowania nie tylko o życiu pszczół,
ale też o sposobach ich ochrony i innych owadów zapylających.
W trwającym 2015 r. pszczelarze poprowadzili min. zajęcia dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzyczkach. Była to całodniowa akcja z okazji Dnia Ziemi połączona wraz z wyjściem uczniów do pobliskiej pasieki. Liczne spotkania w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone w grupach mające charakter warsztatów pszczelarskich cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pszczelarze poprowadzili też spotkanie dla emerytów i rencistów, którzy nieraz dopiero w dojrzałym wieku słyszą o wielu interesujących szczegółach z życia pszczół.
Doskonale też układa się współpraca pszczelarzy z Koła w Gorzycach z Kołem Pszczelarzy w Krzyżanowicach. W warsztacie stolarskim pana Konrada Hanczucha w Bieńkowicach odbyły się wspólne warsztaty budowania „Hoteli dla pszczołowatych” zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej.
Informacje o ciekawych zajęciach rozchodzą się po okolicy bardzo szybko, także poprzez prowadzoną przez nich stronę internetową, a pszczelarze zapraszani są już na następne spotkania. Jest to okazją do nagłośnienia ogromnej roli pszczół w ekosystemie, konieczności sadzenia roślin miododajnych
i pyłkodajnych tak często wypieranych przez wszechobecne tuje i inne rośliny nie mające istotnego znaczenia dla pszczelarstwa. Pszczelarze wszędzie nagłaśniają konieczność ochrony pszczół i stosowania zachowań proekologicznych.
W działania te włączyła się także pani Teresa Przybyła z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Raciborzu, prowadząc szkolenia dla pracowników placówek oświatowych. Zostały także wysłane do wszystkich gmin komunikaty dotyczące zagrożenia pszczół
i zasad stosowania środków ochrony roślin.
Plany pszczelarzy z Koła w Gorzycach na jesień 2015 r. i przyszły 2016 r. już są bardzo ambitne.

Grażyna Klon

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach

Szkoła Podstawowa Jedłownik

W przedszkolu

Warsztaty budowania hotelików dla pszczołowatych