Zagłębiowskie Miodobranie w Elektrowni - 25 lat koła w Czeladzi