III Miodobranie pod Zamkiem w Tarnowicach Starych


III Miodobranie pod zamkiem Tarnowicach Starych, w pasiece Biskupka, pod patronatem Fundacji Zamek i Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Na spotkanie przyjechali z miodem pszczelarze Paweł Nowak z Żarek, Henryk Działo z Czeladzi, Stanisław Kubik z Boguchwałowic i rozłożyli stoiska z produktami pszczelimi w cieniu starych drzew przy Zamku. Chłód pod Zamkiem nie przyciągnął zbyt wielu miłośników miodu i pszczół, którzy w tym okresie przebywają na urlopach i wakacjach. Spotkanie otworzył występ chóru z Dąbia pieśnią pszczelarzy ks. Leopolda Jędrzejczyka, w którym śpiewa partie solowe pszczelarz Zenon Będkowski z Koła w Czeladzi. Organizatorzy miodobrania: Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach, Nakle Śląskim i Strzybnicy przygotowali przewodników po wystawie pszczelarskiej w Zamku, którymi byli pszczelarze, Kazimierz Kimla, Bronisław Kowalczyk, Jan Leśniewski, którzy miel pełne ręce roboty.

Sekcja Historyczna ŚZP zorganizowała w cieniu drzew galerię starych, zabytkowych uli, które przywieźli pszczelarze: Jerzy Wiaterek z Zabrza, Bronisław Wojnar z Kobióra, galerię otwierał ul szklany prezesa Benedykta Gołombka z Tarnowskich Gór, który w gwarze śląskiej opowiadał o rodzinie pszczelej i starych ulach. Widać było duże zainteresowanie żywymi pszczołami.

Zgodnie z programem wykładowca ze Szkoły Leśników w Brynku, pszczelarz Kazimierz Kimla przeprowadził warsztaty pszczelarskie na temat „Jak założyć rodzinną pasiekę”. W warsztatach udział wzięło 20 kandydatów na pszczelarzy, którzy otrzymali małe słoiczki z logo ŚZP na miód z wirowania.

Odbyło się owocne spotkanie Sekcji Historycznej z prezesami Kół pszczelarskich Ziemi Tarnogórskiej, pszczelarzami, a także członkami wspomagającymi dyr. Zbigniewem Studenckim oraz dr hab. Markiem Wrońskim, który poinformował, że procedura nazwania jednej z ulic w Tarnowskich Górach imieniem Emanuela Biskupka jest w toku, na dobrej drodze. Wszyscy byli zdania, że IV Miodobranie należy przenieść na wrzesień i zorganizować razem z Gwarkami.

Pokaz miodobrania prowadzony przez Henryka Działo przerwany został przez pszczoły z okolicznych pasiek.

Na zakończenie odbyła się Msza Święta w miejscowym kościele w intencji założycieli Śląskiego Związku Pszczelarzy i pszczelarzy, odprawiona przez kapelana pszczelarzy śląskich księdza Grzegorza Kotyczkę. Ksiądz kapelan pięknie zilustrował kazanie na temat modlitwy, modlitwą przy nowym nagrobku Emanuela Biskupka. Należy dodać że grób
odnowiła pani Katarzyna Piontek z rodziny Emanuela Biskupka.

Pszczelarze złożyli kwiaty na grobie i pod epitafium Emanuela Biskupka, a znicz w imieniu prezesa Zbigniewa Binko, który musiał wcześniej wyjechać, zapalił Adam Wilczyński - przewodniczący Sekcji Historycznej ŚZP w Katowicach.

Adam Wilczyński

autor zdjęć: Krzysztof Garczarczykautor zdjęć: Mirosław Leszczyk