Uroczystość odsłonięcia epitafium Emanuela Biskupka w Tarnowicach Starych