Śp. Ignacy Mieszczanin, który przeżył 83 lata, poświęcił pszczelarstwu 65 lat swego życia.

Od 1977 roku był mistrzem pszczelarskim oraz rzeczoznawcą chorób pszczelich, natomiast w roku
1988 złożył egzamin na hodowcę matek pszczelich w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Był posiadaczem Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki Polskiego Związku Pszczelarzy,
a w roku 2009 został odznaczony Medalem im. ks. dr Jana Dzierżona.

Do 1981 roku był członkiem Koła Pszczelarzy w Zabrzu.

W 1982 roku był jednym z założycieli Koła Pszczelarzy w Rudzie Śląskiej i wszedł w skład jego Zarządu.

W latach 1985-2000 był Prezesem tego Koła, a w latach 2000-2004 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa.

Od roku 2005 był członkiem Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Pszczelarzy, a w ostatnich latach
Honorowym Prezesem tego Stowarzyszenia.

Przez wszystkie lata był pszczelarzem bardzo aktywnym i zaangażowanym, dobrym i ofiarnym kolegą.
Chętnie dzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem z młodszymi pszczelarzami i prowadził
dla nich szkolenia na spotkaniach pszczelarskich. Prowadził też prelekcje o pszczołach dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych.

Przez całe swoje życie był wielkim miłośnikiem pszczół oraz orędownikiem szeroko pojętej wiedzy
o pszczołach i pszczelarstwie.

Bernard Baron