20 października 2020

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro nieczynne do odwołania.
Punkt zaopatrzenia czynny po uzgodnieniu telefonicznym.

Związek pracuje zdalnie.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

O wznowieniu pracy biura poinformujemy.

Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

„Pszczelarskie pasje w 100-letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach”
25 lutego 2021

W styczniu 2021 roku została wydana w małym nakładzie książka autorstwa Adama Wilczyńskiego pod tytułem „Pszczelarskie pasje w 100-letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach”. Dystrybucją książki będzie się zajmowała Sekcja Historyczna.


O autorze

8 lutego 2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Z inicjatywy Zarządu ŚZP rozpoczynamy cykliczne publikacje na naszej stronie internetowej (w zakładce „Porady”) związane z aktualnymi i najbardziej nurtującymi naszych, śląskich pszczelarzy problemami.

Dlaczego? Od wielu miesięcy nie możemy się regularnie spotykać na zebraniach, szkoleniach bądź uroczystościach. Niewiele jest więc okazji do wymiany doświadczeń, analiz bądź oceny różnorodnych informacji. Na forach internetowych możemy doszukać się w zasadzie każdych informacji, niekoniecznie prawdziwych, często niesprawdzonych i często także nie odpowiadających naszej regionalnej rzeczywistości. Chcemy unikać takich błędów i ułatwić mniej doświadczonym kolegom zdobywanie wiedzy i wskazywać na sprawy szczególnie dla nas istotne. W naszym regionie mamy specyficzne warunki przyrodnicze i ekonomiczne, znacznie odbiegające od innych regionów kraju. Poprzez łatwy, bliski i szybki dostęp możemy szybciej reagować i odpowiadać na Wasze potrzeby bądź oczekiwania.

dr inż. Wiesław Londzin

Ogłoszenie
20 stycznia 2021

Ogłoszenie:
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Józef Szyja specjalista chorób owadów użytkowych w Tychach ul. Konopnickiej 12/4, wykonuje badania w kierunku nosemozy pszczół. Koszt badania 15 zł od próby.
Telefon kontaktowy 501412609.