26 listopada 2022

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 15/2022/71 z dnia 23 listopada 2022 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro i punkt zaopatrzenia czynne we wtorki, środy i czwartki od 10:00 do 17:00.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

Konferencja z okazji Jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy
6 marca 2023

W dniu 18 lutego 2023r w RCK "Feniks" w Rydułtowach odbyła się Konferencja inaugurująca obchody jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy. Konferencję poprowadził dr hab. inż. Krzysztof Olszewski a tematem była "Nowoczesna gospodarka pasieczna". Wszystkie wydarzenia związane z naszym Jubileuszem patronatem honorowym objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Senator RP Ewa Gawęda. Na Konferencję przybyło prawie 300 pszczelarzy z całego śląska a Zarząd ŚZP w Katowicach reprezentowali: Zbigniew Binko prezes oraz dr. inż. Wiesław Londzin wiceprezes. Przybyli także uczestnicy z innych organizacji pszczelarskich takich jak: KP w Ustroniu należącego do BZP "Bartnik" oraz Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle na czele z prezesem Jerzym Cieślarem. Związek Pszczelarzy Moraw i Śląska z Republiki Czeskiej reprezentował Vaclav Sciskala.Zaproszenie na Konferencję z okazji Jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Żorach
16 lutego 2023
Koło pszczelarzy w Kętach zaprasza na konferencję
18 stycznia 2023