Rok 2020 przyniósł nam wiele nieoczekiwanych zdarzeń i sytuacji z którymi również i jako społeczność Koła musieliśmy się zmierzyć. Jednak w tym wszystkim znalazły się chwile doniosłe o których warto wspomnieć.

Prezes Honorowy Koła Romuald Kowalski otrzymał Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona, którą wręczył obecny na zebraniu Prezes ŚZP Zbigniew Binko.

Z lekkim opóźnieniem miałem zaszczyt wręczyć Złoty Medal ŚZP dla Jerzego Guzy za 60 lat członkostwa oraz pracy w Zarządzie Koła jak i Komisji Rewizyjnej.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła z dnia 5.03.2021r nadano godność Honorowego Członka Koła Jerzemu Guzy oraz Alojzemu Rybarzowi, który w wieku 91 lat, a po 43 latach ze względu na wiek zrezygnował z prowadzenia pasieki.