Koło Pszczelarzy w Czernicy


Konferencja z okazji Jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy
6 marca 2023

W dniu 18 lutego 2023r w RCK "Feniks" w Rydułtowach odbyła się Konferencja inaugurująca obchody jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy. Konferencję poprowadził dr hab. inż. Krzysztof Olszewski a tematem była "Nowoczesna gospodarka pasieczna". Wszystkie wydarzenia związane z naszym Jubileuszem patronatem honorowym objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Senator RP Ewa Gawęda. Na Konferencję przybyło prawie 300 pszczelarzy z całego śląska a Zarząd ŚZP w Katowicach reprezentowali: Zbigniew Binko prezes oraz dr. inż. Wiesław Londzin wiceprezes. Przybyli także uczestnicy z innych organizacji pszczelarskich takich jak: KP w Ustroniu należącego do BZP "Bartnik" oraz Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle na czele z prezesem Jerzym Cieślarem. Związek Pszczelarzy Moraw i Śląska z Republiki Czeskiej reprezentował Vaclav Sciskala. Obecna była także Pani Senator Ewa Gawęda oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji z którymi koło współpracuje: Marcin Połomski - Burmistrz Miasta Rydułtowy, Paweł Bugdol - Wójt Gminy Gaszowice, Grzegorz Gryt - Wójt Gminy Lyski oraz Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy. Kornowac. Śląski Oddział Regionalny ARiMR reprezentował Andrzej Zasada Kierownik Biura Powiatowego w Rybniku a Agnieszka Pytlik reprezentowała Stowarzyszenie "SPICHLERZ". Konferencja już za nami, a my już myślimy o następnych wydarzeniach, które będą upamiętniać 100-letnią historię czernickiego koła. Dziękujemy serdecznie za gratulacje oraz okolicznościowe upominki. Dziękujemy sponsorom i partnerom, którzy pomagają nam w uświetnieniu obchodów naszego Jubileuszu: PP Tomasz ŁYSOŃ, APILANDIA, Fundacja APIKULTURA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe, Lasy Państwowe, Słoneczna Energia, Beeboxes, ApiHause, Miasto Rydułtowy, Gmina Gaszowice, Gmina Lyski, Gmina Kornowac, Gmina Jejkowice, Stowarzyszenie "SPICHLERZ", OK ZAMECZEK, KORE-PAK Katowice, ŚZP w Katowicach.

W listopadzie, jak co roku odbyło się uroczyste zakończenie sezonu pasiecznego Kola Pszczelarzy w Czernicy. Na naszą uroczystość zaprosiliśmy wiceprezesa ŚZP w Katowicach dr. inż. Wiesława Londzina, który przedstawił nam innowacje i ich zastosowanie w gospodarce pasiecznej. Na nasze spotkanie przyjęli także zaproszenie członkowie zaprzyjaźnionych z nami kół pszczelarzy z: Knurowa, Pszowa, Gorzyc, Żor oraz Brzezia. Spotkanie zaowocowało wieloma dyskusjami oraz planami na przyszłość, gdyż koła z Żor i Brzezia są naszymi "bliżniakami" i tak jak my będą obchodzić w roku 2023, jubileusz 100-lecia.

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Czernicy
20 października 2022

Park przy Pałacu von Rothów w Czernicy został upiększony o element edukacyjny. W dniu 17.10.2022r na symbolicznym przecięciu wstęgi otworzyliśmy Pszczelarską ścieżkę edukacyjną im. Franciszka Kowalskiego, który przez 34 lata pełnił funkcję prezesa Koła Pszczelarzy w Czernicy. Przecięcia wstęgi dokonała córka Bernadeta Jeszka oraz synowie Andrzej i Romuald Kowalscy. Na otwarcie zaproszenie przyjęli: senatorowie Ewa Gawęda i Wojciech Piecha, wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol, wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, burmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski, animatorka Stowarzyszenia "SPICHLERZ" Agnieszka Pytlik, sołtys sołectwa Czernica Adam Mróz, przedstawicielki Ośrodka Doradztwa Rolniczego Magdalena Orzyszek i Barbara Draga, redaktor Radia 90 Jan Bacza. Uroczystość na zdjęciach udokumentował Jerzy Kawulok.

Dziękuję za wsparcie finansowe Zarządowi Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Stowarzyszeniu "Spichlerz", Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jej partnerom za wsparcie naszego projektu Działaj Lokalnie oraz członkom Koła Pszczelarzy w Czernicy także za ich poświęcony czas przy pracach montażowych.

Dziękuję Stowarzyszeniu "SPICHLERZ" za gościnność i poczęstunek.

Na uroczystości została wręczona prośba na ręce Pani Senator Ewy Gawęda o objęcie patronatem honorowym obchodów 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy w 2023r.

Zapraszamy do odwiedzania ścieżki edukacyjnej.

Rok 2020 przyniósł nam wiele nieoczekiwanych zdarzeń i sytuacji z którymi również i jako społeczność Koła musieliśmy się zmierzyć. Jednak w tym wszystkim znalazły się chwile doniosłe o których warto wspomnieć.

Prezes Honorowy Koła Romuald Kowalski otrzymał Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona, którą wręczył obecny na zebraniu Prezes ŚZP Zbigniew Binko.

Z lekkim opóźnieniem miałem zaszczyt wręczyć Złoty Medal ŚZP dla Jerzego Guzy za 60 lat członkostwa oraz pracy w Zarządzie Koła jak i Komisji Rewizyjnej.

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła z dnia 5.03.2021r nadano godność Honorowego Członka Koła Jerzemu Guzy oraz Alojzemu Rybarzowi, który w wieku 91 lat, a po 43 latach ze względu na wiek zrezygnował z prowadzenia pasieki.