Aktualności O Nas Zarząd Dokumenty do
pobrania
Duszpasterstwo Pszczelarzy Sekcja Historyczna Sekcja Hodowlana Trutowiska Punkt Zaopatrzenia Kontakt Dojazd Galeria Z życia Kół Pszczelarskie Strony Koła Pszczelarzy Ceremoniał Pocztu Sztandarowego Uwaga, zgnilec amerykański! Harmonogram prac w pasiece Roczny kalendarz zabiegów w pasiece


Obecny Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński  ŚZP w Katowicach zostały powołane w dniu 14.11.2015r, przez Walny Zjazd Delegatów, a jego 4-letnia kadencja potrwa do końca 2019r.

Zarząd ŚZP w Katowicach tworzą :

Prezes  -  Zbigniew Binko
Wiceprezes  -  Maria Loska-Minas
Wiceprezes- Edmund Bryjok  -  507 137 598
Sekretarz  -  Kazimierz Wiśniowski  -  663 269 595
Skarbnik  -  Józef Polnik  -  693 089 747
Członkowie Zarządu  -  Wiesław Londzin
  -  Tadeusz Norman  -  605 100 175

W skład Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach wchodzą :

Przewodniczący  -  Mieczysław Niemiec
Wiceprzewodniczący  -  Jerzy Wiaterek
Sekretarz  -  Francicszek Urbańczyk
Członkowie KR
  -  Jan Pilorz
  -  Józef Waszut

Sąd Koleżeński ŚZP w Katowicach stanowią :

Przewodniczący  -  Zenon Kołacz
Z-ca przewodniczącego  -  Adam Lazar
Sekretarz  -  Tadeusz Mateja
Członkowie SK  -  Jacek Szal
  -  Bronisław Wojnar