Obecny Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński  ŚZP w Katowicach zostały powołane w dniu 23.11.2019r, przez Walny Zjazd Delegatów, a jego 4-letnia kadencja potrwa do końca 2023r.

Zarząd ŚZP w Katowicach tworzą :

Prezes  -  Zbigniew Binko
Wiceprezes  -  Maria Loska-Minas
Wiceprezes- Wiesław Londzin  -  
Sekretarz  -  Kazimierz Wiśniowski  -  663 269 595
Skarbnik  -  Józef Polnik  -  693 089 747
Członkowie Zarządu  -  Ewelina Kopczacka
  -  Tadeusz Norman  -  605 100 175

W skład Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach wchodzą :

Przewodniczący  -  Mieczysław Niemiec
Wiceprzewodniczący  -  Jerzy Wiaterek
Sekretarz  -  Franciszek Urbańczyk
Członkowie KR
  -  Wacław Czerski
  -  Marian Zientek

Sąd Koleżeński ŚZP w Katowicach stanowią :

Przewodzniczący   -  Waldemar Ziobro
Wiceprzewodniczący  -  Bronisław Wojnar
Sekretarz   -  Piotr Burda
Członkowie   -  Zenon Będkowski
  -  Adam Kozik