Obecny Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński  ŚZP w Katowicach zostały powołane w dniu 25.11.2023r. przez Walny Zjazd Delegatów, a jego 4-letnia kadencja potrwa do końca 2027r.

Zarząd ŚZP w Katowicach tworzą :

Prezes  -  Zbigniew Binko
Wiceprezes  -  Maria Loska-Minas
Wiceprezes- Wiesław Londzin   
Sekretarz  -  Ewa Makuch   
Skarbnik  -  Józef Polnik  -  693 089 747
Członkowie Zarządu  -  Mateusz Handzlik
  -  Maciej Wykręt   

W skład Komisji Rewizyjnej ŚZP w Katowicach wchodzą :

Przewodniczący  -  Wacław Czerski
Wiceprzewodniczący  -  Jerzy Wiaterek
Sekretarz  -  Franciszek Urbańczyk
Członkowie KR
  -  Edmund Bryjok
  -  Marian Zientek

Sąd Koleżeński ŚZP w Katowicach stanowią :

Przewodzniczący   -  Waldemar Ziobro
Wiceprzewodnicząca  -  Leokadia Gospodorz
Sekretarz   -  Damian Jankowski
Członkowie   -  Patrycja Niedbała
  -  Zenon Będkowski