Przy ŚZP w Katowicach (ul. Warszawska 6, pok.211, II p.) prowadzony jest punkt zaopatrzenia dla pszczelarzy zapewniający możliwość zakupu podstawowego sprzętu pszczelarskiego oraz literatury fachowej. Pszczelarze mogą u nas również sprzedać wosk pszczeli lub wymienić go na węzę.

Telefon do punktu zaopatrzenia dla pszczelarzy: 667 865 877