26 listopada 2022

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 15/2022/71 z dnia 23 listopada 2022 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro i punkt zaopatrzenia czynne we wtorki, środy i czwartki od 10:00 do 17:00.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

Zaproszenie na Konferencję z okazji Jubileuszu 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy
26 stycznia 2023
Koło pszczelarzy w Kętach zaprasza na konferencję
18 stycznia 2023