17 listopada 2021

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 17/2021/43 z dnia 17 listopada 2021 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro i punkt zaopatrzenia czynne w środy i czwartki od 10:00 do 17:00.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

Wycieczka na Bałkany - pażdziernik 2022
14 września 2022

Są jeszcze wolne miejsca.
Informacje u kol. Józefa Polnika tel. 693 089 747

Szczegóły wyjazdu

Koło pszczelarzy w Żorach zaprasza na konferencję
1 września 2022
Rekolekcje dla pszczelarzy
1 września 2022

Rekolekcje dla pszczelarzy i ich rodzin odbęda się w dniach od 10 do 13 listopada 2022 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej. Poprowadzi je ks. Marek Chmielniak.
Zapisy pod numerem telefonu: 691 384 516.
Koszt: 350 złotych od osoby. Płatne na miejscu.

Zapraszamy na XII Śląskie Dni Miodu w dniach 6 - 7 sieprnia 2022 roku.
2 czerwca 2022

Zapraszamy na XII Śląskie Dni Miodu na rynku w Pszczynie. Wydarzenie to potrwa przez cały weekend. W trakcie Dni Miodu odbędą się wykłady, koncerty oraz gry i zabawy dla dzieci. Na Rynku będą stoiska z produktami pszczelimi. Całość poprowadzi Krzysztof Zaremba. W trakcie imprezy będzie można wesprzeć Dom Kulejących Aniołów.


XIX Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach
17 lipca 2022

10 lipca odbyło się XIX Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Olszowskiego. Poświęcono nowy sztandar Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Do poświęcenia sztandar trzymali Honorowy Prezez ŚZP Henryk Swoboda, Honorowy Członek ŚZP Edmund Bryjok i Wiceprezes Wiesław Londzin. Po mszy nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu „Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę uli na nowe” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup uli przez małych pszczelarzy. Fundusz reprezentował Tomasz Bednarek - prezes zarządu WFOŚiGW, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach prezes Zbigniew Binko. Później nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości.
Od rana kilkadziesiąt firm pszczelarskich, ogrodniczych i innych na stoiskach prezentowało swój sprzęt. Zainteresowanie było duże co można zobaczyć w galerii. Do wieczora pszczelarze z rodzinami biesiadowali przy muzyce zespołu śpiewaczego "Dąbie".

Zaproszenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie
8 czerwca 2022

Raport z badania jakości wosku i węzy pszczelej
8 czerwca 2022

Raport z badania wykonanego w projekcie: Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022.

Raport z badań

Prośba o wsparcie finansowe poszkodowanych pszczelarzy
2 czerwca 2022

W ostatnich dniach dwu naszych kolegów zostało poszkodowanych:

25 marca kolega Roman Rduch z Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach stracił dorobek życia. W wyniku pożaru doszczętnie spłonął dom mieszkalny oraz cały dobytek właściciela. Dotkliwie zniszczony został również drugi budynek. Kolega Roman samotnie zajmuje się gospodarstwem i potrzebuje wsparcia w odbudowie domu.

W nocy z 28 na 29 maja w miejscowości Łubie koło Tarnowskich Gór zdewastowano 120-pniową pasiekę kolegi Arkadiusza Freusa z Koła Żarki stojącą na rzepaku. Nieznani sprawcy poprzewracali ule i rozrzucili plastry.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe poszkodowanych pszczelarzy.
Wpłat można dokonywac na konto Związku:
ING BSK o/Katowice 96 1050 1214 1000 0007 0047 1949
W opisie przelewu wpisujemy pożar lub dewastacja.

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku - zapisy zakończone
24 kwietnia 2022

Z powodu wyczerpania środków zapisy na Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku zostają zakończone.

Zaproszenie na Opolski Festiwal Pszczelarski
20 kwietnia 2022

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu zaprasza na Opolski Festiwal Pszczelarski w dniu 28 maja 2022 roku.

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich
1 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. hodowcy pszczół mogą się ubiegać o dodatkowe środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, mogą się starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ilości przezimowanych rodzin pszczelich wydane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii właściwego dla miejsca usytuowania pasieki. Zaświadczenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydaje na wniosek pszczelarza. O dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, mogą się starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ilości przezimowanych rodzin pszczelich wydane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii właściwego dla miejsca usytuowania pasieki. Zaświadczenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydaje na wniosek pszczelarza.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Wycieczka na Bałkany - pażdziernik 2022
31 marca 2022

Informacje u kol. Józefa Polnika tel. 693 089 747

Szczegóły wyjazdu

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku - zapisy zakończone
19 marca 2022

Pszczelarze, którzy przesłali wnioski za pośrednictwem kół otrzymają umowy pocztą elektroniczną do końca marca.

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl.
Na maila należy przysłać:
• swoje dane (imię, nazwisko, adres, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta)
• informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (najlepiej skan decyzji)
• szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy)

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze instrukcje związane z realizacją umowy.

Lista producentów uli oraz sprzętu pszczelarskiego

• refundacji podlegać będą wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej (nie więcej niż 10 pozycji), który należy trwale oznakować przez okres 5 lat. Można zakupić ramki w ilości nie większej niż 10 na ul, jeśli z nowymi ulami to można zakupić komplet ramek
• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2021 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
• refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 15 000 zł oraz wyliczona zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.
• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który nie korzystał i nie będzie korzystał z innych źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu

Zakup urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach WRPP w 2022 roku - do wyczerpania środków
19 marca 2022

Pszczelarze, którzy przesłali wnioski za pośrednictwem kół otrzymają umowy pocztą elektroniczną do końca marca.

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl.
Na maila należy przysłać:
• swoje dane (imię, nazwisko, adres, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta)
• informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (najlepiej skan decyzji)
• szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy)

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze instrukcje związane z realizacją umowy.

• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2021 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
• refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 150 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą
• Można zakupić:
– przyczepy (lawety) do przewozu uli,
– wagi pasieczne,
– urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
– elektryzatory (pastuchy elektryczne),
– lokalizatory GPS do uli.
Sprzęt musi być trwale oznakowany przez 5 lat.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) łącznie nie może przekroczyć 40 000 zł.

Nasze stanowisko w sprawie najbliższego Kongresu Apimondii w Federacji Rosyjskiej
2 marca 2022
Mamy nowy sztandar
10 luty 2022

Nasz nowy sztandar:

Zaproszenie na wystawę w Ostrawie
9 luty 2022

W dniach 18-19 marca 2022 roku w Ostrawie na terenach wystawowych Černá louka odbędą się targi VCELA !!! Organizatorami są Černá louka s.r.o. oraz Związek Pszczelarski Moraw i Śląska.
Więcej informacji na stronie www.vcelaostrava.cz
W imieniu czeskich kolegów serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie
27 stycznia 2022

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Józef Szyja specjalista chorób owadów użytkowych w Tychach ul. Konopnickiej 12/4, wykonuje badania osypu zimowego pszczół w kierunku nosemozy i warrozy. Koszt badania jednej próby - 15 zł.
Telefon kontaktowy 501 412 609.