Dokumenty do pobrania

Statut Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach
zatwierdzony 24 stycznia 2020 roku

Pobierz

Regulamin Koła Pszczelarzy

Pobierz

Zgłoszenie rejestracyjne nowej pasieki

Pobierz

Deklaracja przystąpienia do koła pszczelarzy

Pobierz

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz

Dokumenty dla prezesów i skarbników

Lista pszczelarzy

Pobierz

Regulamin przyznawania odznaczeń

Pobierz

Wniosek o przyznanie odznaczenia

Pobierz

Wniosek o nadanie Statuetki ks. dr. Jana Dzierżona

Pobierz

Upoważnienie dla skarbników kół nie posiadających konta koła

Pobierz

Lista ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej - 2022 r.

Pobierz

Lista członków chętnych na zakup sprzętu w 2022 r.

Pobierz EXCEL
Pobierz PDF

Zapisy na leki przeciwwarozowe na rok 2022 - BIOWAR

Pobierz

Zapisy na leki przeciwwarozowe na rok 2022 - APIWAROL

Pobierz

Zapisy na leki przeciwwarozowe na rok 2022 - INNE

Pobierz

Zamówienia matek i odkładów na 2022 rok

Zamówienie odkładów pszczelich

Pobierz

Zamówienie matek pszczelich - Karolinka ŚZP w Katowicach

Pobierz

Imienna lista odbiorców matek

Pobierz

Imienna lista odbiorców odkładów

Pobierz

RHD i sprzedaż bezpośrednia

Rolniczy Handel Detaliczny - RHD

Więcej

Sprzedaż bezpośrednia

Więcej