Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach jest samodzielną organizacją pszczelarską.

Od 2010 roku jest członkiem Apimondii.

Śląski Związek Pszczelarzy skupia 2620 pszczelarzy w 69 kołach terenowych.

Pszczelarze naszego Związku posiadają 44 310 rodzin pszczelich.

Podstawowe cele Związku: