Adres:
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
ul. Warszawska 6, pok. 209 – 211 (II p.)
40-006 KATOWICE
Skrytka pocztowa: 1462
NIP 634-17-90-443

Tel (środa): 32 206 86 54
E-mail: wzpkatowice@wp.pl

Telefon do punktu zaopatrzenia dla pszczelarzy : 667 865 877 (środa)


Konto ŚZP Katowice: ING BSK o/Katowice 96 1050 1214 1000 0007 0047 1949