Emanuel Biskupek w Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w Zamku - Tarnowice Stare