Pomoc Miasta Pyskowice dla Koła Pszczelarzy Pyskowice

Informujemy, że w dniu 18.10.2021 r. została podpisana umowa między z Gminą Pyskowice a Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, o realizacji zadania publicznego pod tytułem - „Prowadzenie akcji informacyjnej o ochronie pszczół oraz innych owadów zapylających, w tym prelekcje, pogadanki i pokazy dla dzieci w szkołach i przedszkolach". W ramach projektu w pyskowickich szkołach zostaną przeprowadzone prelekcje oraz prezentacja sprzętu pszczelarskiego wraz z demonstracją posługiwania się tym sprzętem. Poświęcone one będą różnym aspektom życia pszczół, ich roli w świecie przyrody, a także dla człowieka. Dotyczyć będą produktów pszczelich: ich pochodzenie, zróżnicowanie i zastosowanie. Dla uatrakcyjnienia pogadanek wykorzystamy wiele rekwizytów.
Wśród omawianych tematów pojawia się m. in. takie jak: