IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość”autor: JW i KWautor: Edmund Jarnot