Dzień miodu w Skansenie w Chorzowie pod hasłem zbliżającego
się 100 lecia powstania ŚZP w Katowicach w 2020 rokuautor: JW i KWautor: Adam Wilczyński