Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Z inicjatywy Zarządu ŚZP rozpoczynamy cykliczne publikacje na naszej stronie internetowej (w zakładce „Porady”) związane z aktualnymi i najbardziej nurtującymi naszych, śląskich pszczelarzy problemami.

Dlaczego? Od wielu miesięcy nie możemy się regularnie spotykać na zebraniach, szkoleniach bądź uroczystościach. Niewiele jest więc okazji do wymiany doświadczeń, analiz bądź oceny różnorodnych informacji. Na forach internetowych możemy doszukać się w zasadzie każdych informacji, niekoniecznie prawdziwych, często niesprawdzonych i często także nie odpowiadających naszej regionalnej rzeczywistości. Chcemy unikać takich błędów i ułatwić mniej doświadczonym kolegom zdobywanie wiedzy i wskazywać na sprawy szczególnie dla nas istotne. W naszym regionie mamy specyficzne warunki przyrodnicze i ekonomiczne, znacznie odbiegające od innych regionów kraju. Poprzez łatwy, bliski i szybki dostęp możemy szybciej reagować i odpowiadać na Wasze potrzeby bądź oczekiwania.

Jaki jest stan naszego pszczelarstwa?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Patrząc na dostępne dane statystyczne można wnioskować, że aktualny stan naszego pszczelarstwa jest lepszy niż kiedykolwiek. Zwiększa się systematycznie liczba pasiek, nasze pasieki są coraz większe, a przez ostatnie lata pszczelarze mogą korzystać ze wsparcia finansowego w ramach różnych programów pomocowych. Nasze pasieki są więc znacznie lepiej wyposażone. Obserwując rzeczywistą sytuację i analizując bieżące przekazy kolegów pszczelarzy można wnioskować, że sytuacja jest jednak zgoła odmienna. Nasilające się choroby i coraz większe trudności z nabywaniem skutecznych leków powodują co roku znaczne ubytki rodzin. Kondycja rodzin (oczywiście różna w poszczególnych pasiekach i latach) wydaje się coraz słabsza. Nakładające się na to coraz większe przepszczelenie, kurczenie bazy pożytkowej i anomalia pogodowe są przyczyną nie tylko mizernych zbiorów ale także szybkiego rozprzestrzeniania patogenów.

Pszczelarstwo staje się coraz trudniejszą pasją, a na pewno bardzo niepewnym źródłem dochodów. Mamy nadzieję, że prezentowane w tym miejscu zagadnienia będą nie tylko źródłem wiedzy ale inspiracją do kolejnych prezentacji, przemyśleń i dyskusji na spotkaniach w Waszych kołach. Będzie to niewątpliwie dla nas znaczącym sukcesem.
Zachęcamy wszystkich do lektury.

dr inż. Wiesław Londzin