Wystawa ogrodniczo-pszczelarska 5-7 października w Ostrawie
15 października 2012
W dniach od 5 - 7 października 2012 r. w Ostrawie (Republika Czeska) w pawilonie na Cernej Luoce odbyła się coroczna wystawa ogrodniczo - pszczelarska. Udział wzięły nie tylko firmy handlujące sprzętem pszczelarskim, czy osoby prywatne hobbystycznie wytwarzające świece, ule, ramki itp, ale również my, aby w Czechach usłyszano o ŚZP w Katowicach. Powierzchnię naszego stoiska dzieliliśmy razem z pszczelarzami ze Zlina. Koledzy ze Zlina zaprezentowali miody, które uzyskały nagrody w konkursach.

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach był reprezentowany przez Stanisława Wenglorza i Bronisława Wojnara. Pokazaliśmy 100-letni ul, który został zbudowany z okazji przyjazdu cesarza Franciszka Józefa do Karwiny i Cieszyna oraz dla porównania ul współczesny (wielkopolski). Wielu czeskich pszczelarzy interesowało się sposobem obsługi starego ula. Wystawiliśmy do degustacji miód spadziowy, lipowy i gryczany. Ten ostatni wzbudził sporą sensację, gdyż w Czechach jest on mało znany.

Kilkakrotnie odwiedzali nas wiceprezesi i członkowie zarządu Czeskiego Związku Pszczelarzy. Nie były to kurtuazyjne wizyty gdyż dyskusje z nimi trwaly po kilkanaście minut. Interesowała ich współpraca z czeskimi kołami. Byli zadowoleni, że ŚZP w Katowicach współpracuje za Zlinem, a pszczelarze z przygranicznych kół spotykają się nie tylko na niwie towarzyskiej. Interesowało ich też leczenie pszczół z warrozy i zgnilca. Stoisko nasze było często odwiedzane przez Czechów, gdyż oprócz miodów wystawiliśmy szklany ul pokazowy. Wzbudził zainteresowanie nie tylko dzieci, ale również dorosłych, gdyż wielu nie miało możliwości obejrzenia pszczół w ulu. Padało wiele pytań na temat życia pszczół.

Czescy pszczelarze pytali często o ziołomiody, gdyż słyszeli o nich podczas częstych wycieczek do> Sądeckiego Bartnika. Jako, że robię takie ziołomiody, mieliśmy możliwość podyskutowania o produkcji takowych. Odwiedzający nas czescy pszczelarze często wracali z kolegami, degustując miód gryczany i ziołomiód, głównie aroniowy.

Wielokrotnie organizatorzy wystawy, m.in. pan Gazda czy pan Stiskala, przyprowadzali swoich gości wyłącznie do naszego stoiska, pokazując im ul i zachęcając do degustacji naszych produktów..


Stanisław Wenglorz

31 lipca 2012
Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w galerii m.in. z XI Spotkania Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku i Uroczystości odsłonięcia epitafium Emanuela Biskupka.

Uroczystość odsłonięcia epitafium Emanuela Biskupka w Tarnowicach Starych
31 lipca 2012
Uroczystość rozpoczęła sie mszą świętą w kościele św. Marcina w Tarnowicach Starych, gdzie mieszkał Emanuel Biskupek w domu na przeciwko kościoła .Kościół był pełny wiernych i pszczelarzy. W nabożeństwie udział wzięli: prezes ŚZP w Katowicach Zbigniew Binko i wiceprezes Maria Loska-Minas, członek zarządu Bronisław Wojnar, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zenon Kołacz , przewodniczący Sekcji Historycznej Adam Wilczyński oraz prezesi kół pszczelarskich z Tarnowskich Gór Alfred Wiśniowski, z Nakła Śląskiego Irena Jany, ze Strzybnicy Andrzej Ziaja, z Łabęd Zbigniew Postuła, prapra wnuk brata ks. dra Jana Dzierżona, który był honorowym członkiem tego związku, miłośnik historii Michał Lubina.

Były także poczty sztandarowe: Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, kół pszczelarskich z Czeladzi, Jastrzębia Zdroju i Wolbromia.
W kazaniu ks. Krzysztof Żak przedstawił postać Emanuela Biskupka, przypomniał jego bohaterskie zachowanie w czasie okupacji niemieckiej i przechowanie protokołów zebrań Związku Pszczelarzy na Łabędy i okolice, który był szkołą patriotyzmu i kolebką Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich oraz przypomniał, że był współzałożycielem i pierwszym honorowym prezesem Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich. Kochał pszczoły i pszczelarzy i dlatego godny jest naśladowania oraz okazanej mu pamięci w formie epitafium.

Po mszy św. w otoczeniu sztandarów, prezes Zbigniew Binko odsłonił epitafium, a ks. Krzysztof Żak poświęcił i odmówił Anioł Pański gdyż działo się to w niedzielę o godzinie dwunastej dnia 29.07 2012 roku. Liczne delegacje pszczelarzy złożyły pod epitafium wiązanki kwiatów.

Po tej uroczystości zaproszeni goście przeszli do gospody u Wrochema, gdzie otwarta została wystawa sprzętu pasiecznego, który używał Emanuel Biskupek przekazany przez Krystynę Piontek, oraz wystawa przygotowana przez Adama Wilczyńskiego pt. 140-lecie urodzin Emanuela Biskupka, współzałożyciela Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich.

Na zaproszonych gości czekał skromny poczęstunek , żurek śląski na szwedzkim stole i kawa.
Prezes Zbigniew Binko podziękował Sekcji Historycznej za przygotowanie całej uroczystości, a szczególnie Adamowi Wilczyńskiemu za odkrywanie historii pszczelarzy śląskich.
Zabrał głos autor wystawy, który omówił ciekawsze jej fragmenty, oraz podziękował kolegom pszczelarzom: Irenie Jany, Andrzejowi Kołando, Alfredowi Wiśniowskiemu, Ryszardowi Filipczykowi, Stanisławowi Gad za pomoc w organizacji całej uroczystości. Podziękował także Jadwidze Masali za przygotowanie epitafium oraz pieśń ' Jak przemija czas'', którą zaśpiewała pszczelarzom w czasie mszy świętej.

Oto w taki sposób zgodnie z sugestią Kuri Diecezjalnej w Gliwicach tablica epitafijna dedykowana śp. Emanuelowi Biskupkowi zapoczątkuje lokalną tradycję upamiętniania znamienitych osób związanych z parafią św. Marcina w Starych Tarnowicach oraz Ziemią Tarnogórską.


Adam Ambroży Wilczyński
Przewodniczący Sekcji Historycznej ŚZP w Katowicach