26 listopada 2022

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 15/2022/71 z dnia 23 listopada 2022 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro i punkt zaopatrzenia czynne we wtorki, środy i czwartki od 10:00 do 17:00.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Ambrożego
11 grudnia 2022

7 grudnia 2022 odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Ambrożego do kościoła MB Ochrony Środowiska Naturalnego w Mikołowie – Bujakowie

Rekolekcje dla pszczelarzy
1 września 2022

Rekolekcje dla pszczelarzy i ich rodzin odbyły się w dniach od 10 do 13 listopada 2022 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej. Prowadził je ks. Marek Chmielniak - pallotyn.

3 listopada 2022

W dniu 22.10.2022r. w Wiejskim Domu Kultury w Łanach Wielkich odbyło się uroczyste zebranie Gminnego Koła Pszczelarzy w Żarnowcu. Podsumowywało ono miniony sezon pszczelarski oraz połączone było z wręczeniem związkowych odznak i medali dla członków. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach p. Zbigniew Bińko, v-ce Starosta Powiatu Zawierciańskiego p. Paweł Sokół, Przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego a zarazem Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Zawierciu p. Barbara Laskowska, Sekretarz Gminy Żarnowiec p. Renata Koźlicka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowcu p. Anna Sarwa.

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Czernicy
20 października 2022

Park przy Pałacu von Rothów w Czernicy został upiększony o element edukacyjny. W dniu 17.10.2022r na symbolicznym przecięciu wstęgi otworzyliśmy Pszczelarską ścieżkę edukacyjną im. Franciszka Kowalskiego, który przez 34 lata pełnił funkcję prezesa Koła Pszczelarzy w Czernicy. Przecięcia wstęgi dokonała córka Bernadeta Jeszka oraz synowie Andrzej i Romuald Kowalscy. Na otwarcie zaproszenie przyjęli: senatorowie Ewa Gawęda i Wojciech Piecha, wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol, wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój, burmistrz Miasta Rydułtowy Marcin Połomski, animatorka Stowarzyszenia "SPICHLERZ" Agnieszka Pytlik, sołtys sołectwa Czernica Adam Mróz, przedstawicielki Ośrodka Doradztwa Rolniczego Magdalena Orzyszek i Barbara Draga, redaktor Radia 90 Jan Bacza. Uroczystość na zdjęciach udokumentował Jerzy Kawulok.

Dziękuję za wsparcie finansowe Zarządowi Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Stowarzyszeniu "Spichlerz", Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jej partnerom za wsparcie naszego projektu Działaj Lokalnie oraz członkom Koła Pszczelarzy w Czernicy także za ich poświęcony czas przy pracach montażowych.

Dziękuję Stowarzyszeniu "SPICHLERZ" za gościnność i poczęstunek.

Na uroczystości została wręczona prośba na ręce Pani Senator Ewy Gawęda o objęcie patronatem honorowym obchodów 100-lecia Koła Pszczelarzy w Czernicy w 2023r.

Zapraszamy do odwiedzania ścieżki edukacyjnej.

Koło pszczelarzy w Czańcu zaprasza na konferencję - nowy termin
14 października 2022
Koło pszczelarzy w Żorach zaprasza na konferencję
1 września 2022
Zapraszamy na XII Śląskie Dni Miodu w dniach 6 - 7 sieprnia 2022 roku.
2 czerwca 2022

Zapraszamy na XII Śląskie Dni Miodu na rynku w Pszczynie. Wydarzenie to potrwa przez cały weekend. W trakcie Dni Miodu odbędą się wykłady, koncerty oraz gry i zabawy dla dzieci. Na Rynku będą stoiska z produktami pszczelimi. Całość poprowadzi Krzysztof Zaremba. W trakcie imprezy będzie można wesprzeć Dom Kulejących Aniołów.


XIX Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach
17 lipca 2022

10 lipca odbyło się XIX Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Olszowskiego. Poświęcono nowy sztandar Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Do poświęcenia sztandar trzymali Honorowy Prezez ŚZP Henryk Swoboda, Honorowy Członek ŚZP Edmund Bryjok i Wiceprezes Wiesław Londzin. Po mszy nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu „Poprawa zdrowotności pszczół poprzez wymianę uli na nowe” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup uli przez małych pszczelarzy. Fundusz reprezentował Tomasz Bednarek - prezes zarządu WFOŚiGW, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach prezes Zbigniew Binko. Później nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości.
Od rana kilkadziesiąt firm pszczelarskich, ogrodniczych i innych na stoiskach prezentowało swój sprzęt. Zainteresowanie było duże co można zobaczyć w galerii. Do wieczora pszczelarze z rodzinami biesiadowali przy muzyce zespołu śpiewaczego "Dąbie".

Zaproszenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie
8 czerwca 2022

Raport z badania jakości wosku i węzy pszczelej
8 czerwca 2022

Raport z badania wykonanego w projekcie: Wsparcie naukowo-badawcze: ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU” we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022.

Raport z badań

Prośba o wsparcie finansowe poszkodowanych pszczelarzy
2 czerwca 2022

W ostatnich dniach dwu naszych kolegów zostało poszkodowanych:

25 marca kolega Roman Rduch z Koła Pszczelarzy w Tarnowskich Górach stracił dorobek życia. W wyniku pożaru doszczętnie spłonął dom mieszkalny oraz cały dobytek właściciela. Dotkliwie zniszczony został również drugi budynek. Kolega Roman samotnie zajmuje się gospodarstwem i potrzebuje wsparcia w odbudowie domu.

W nocy z 28 na 29 maja w miejscowości Łubie koło Tarnowskich Gór zdewastowano 120-pniową pasiekę kolegi Arkadiusza Freusa z Koła Żarki stojącą na rzepaku. Nieznani sprawcy poprzewracali ule i rozrzucili plastry.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe poszkodowanych pszczelarzy.
Wpłat można dokonywac na konto Związku:
ING BSK o/Katowice 96 1050 1214 1000 0007 0047 1949
W opisie przelewu wpisujemy pożar lub dewastacja.

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku - zapisy zakończone
24 kwietnia 2022

Z powodu wyczerpania środków zapisy na Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku zostają zakończone.

Zaproszenie na Opolski Festiwal Pszczelarski
20 kwietnia 2022

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu zaprasza na Opolski Festiwal Pszczelarski w dniu 28 maja 2022 roku.

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich
1 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. hodowcy pszczół mogą się ubiegać o dodatkowe środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie to ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, mogą się starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ilości przezimowanych rodzin pszczelich wydane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii właściwego dla miejsca usytuowania pasieki. Zaświadczenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydaje na wniosek pszczelarza. O dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, mogą się starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ilości przezimowanych rodzin pszczelich wydane przez Powiatowego Inspektora Weterynarii właściwego dla miejsca usytuowania pasieki. Zaświadczenie Powiatowy Inspektorat Weterynarii wydaje na wniosek pszczelarza.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

Wycieczka na Bałkany - pażdziernik 2022
31 marca 2022

Informacje u kol. Józefa Polnika tel. 693 089 747

Szczegóły wyjazdu

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2022 roku - zapisy zakończone
19 marca 2022

Pszczelarze, którzy przesłali wnioski za pośrednictwem kół otrzymają umowy pocztą elektroniczną do końca marca.

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl.
Na maila należy przysłać:
• swoje dane (imię, nazwisko, adres, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta)
• informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (najlepiej skan decyzji)
• szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy)

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze instrukcje związane z realizacją umowy.

Lista producentów uli oraz sprzętu pszczelarskiego

• refundacji podlegać będą wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowego sprzętu pszczelarskiego oraz maszyn i urządzeń służących do produkcji pasiecznej (nie więcej niż 10 pozycji), który należy trwale oznakować przez okres 5 lat. Można zakupić ramki w ilości nie większej niż 10 na ul, jeśli z nowymi ulami to można zakupić komplet ramek
• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2021 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
• refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 15 000 zł oraz wyliczona zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.
• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który nie korzystał i nie będzie korzystał z innych źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu

Zakup urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach WRPP w 2022 roku - do wyczerpania środków
19 marca 2022

Pszczelarze, którzy przesłali wnioski za pośrednictwem kół otrzymają umowy pocztą elektroniczną do końca marca.

Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl.
Na maila należy przysłać:
• swoje dane (imię, nazwisko, adres, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta)
• informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (najlepiej skan decyzji)
• szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy)

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze instrukcje związane z realizacją umowy.

• sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2021 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
• refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 150 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą
• Można zakupić:
– przyczepy (lawety) do przewozu uli,
– wagi pasieczne,
– urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
– elektryzatory (pastuchy elektryczne),
– lokalizatory GPS do uli.
Sprzęt musi być trwale oznakowany przez 5 lat.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonach 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022) łącznie nie może przekroczyć 40 000 zł.

Nasze stanowisko w sprawie najbliższego Kongresu Apimondii w Federacji Rosyjskiej
2 marca 2022
Mamy nowy sztandar
10 luty 2022

Nasz nowy sztandar:

Zaproszenie na wystawę w Ostrawie
9 luty 2022

W dniach 18-19 marca 2022 roku w Ostrawie na terenach wystawowych Černá louka odbędą się targi VCELA !!! Organizatorami są Černá louka s.r.o. oraz Związek Pszczelarski Moraw i Śląska.
Więcej informacji na stronie www.vcelaostrava.cz
W imieniu czeskich kolegów serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie
27 stycznia 2022

Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Józef Szyja specjalista chorób owadów użytkowych w Tychach ul. Konopnickiej 12/4, wykonuje badania osypu zimowego pszczół w kierunku nosemozy i warrozy. Koszt badania jednej próby - 15 zł.
Telefon kontaktowy 501 412 609.