Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
przesyłam płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych Świąt oraz zdrowia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku

W imieniu Zarządu i własnym
Zbigniew Binko
prezes


Wspomnienie św. Ambrożego w Bujakowie
11 grudnia 2021

W dniu patrona pszczelarzy św. Ambrożego 7 grudnia 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin.

autorzy zdjęć: Zbigniew Binko, Józef Sojka, Leokadia Gospodorz
Rekolekcje dla pszczelarzy
11 grudnia 2021
W dniach 4-7 listopada 2021 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej odbyły się Rekolekcje dla pszczelarzy i ich rodzin. Z powodu panującej pandemii odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zaproszenie do Bujakowa
29 listopada 2021

W dniu patrona pszczelarzy św. Ambrożego 7 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie odbędzie się uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy nie wybierają się do Częstochowy do świętowania w trochę mniejszym gronie. Zapraszamy również poczty sztandarowe.

24 listopada 2021

Informujemy, że w dniu 18.10.2021r. została podpisana umowa między z Gminą Pyskowice a Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach, o realizacji zadania publicznego pod tytułem - „Prowadzenie akcji informacyjnej o ochronie pszczół oraz innych owadów zapylających, w tym prelekcje, pogadanki i pokazy dla dzieci w szkołach i przedszkolach". W ramach projektu w pyskowickich szkołach zostaną przeprowadzone prelekcje oraz prezentacja sprzętu pszczelarskiego wraz z demonstracją posługiwania się tym sprzętem.

Podziękowanie
17 listopada 2021

Tychy 17.11.2021 r.

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca pragnę złożyć podziękowania Zarządowi Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Zarządowi Stowarzyszenia Pszczelarzy w Tychach oraz delegacjom innych Kół Pszczelarskich za wystawienie Pocztu Sztandarowego, za wieńce i kwiaty, za wsparcie słowami otuchy, za złożone kondolencje, za liczne uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych mojego męża ŚP Franciszka Fąfary w dniu 16 listopada 2021 r.

Żona Alicja Fąfara z rodziną

Zaproszenie Koła Czaniec
4 listopada 2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
20 października 2021

Wypełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu KOWR i ARiMR wobec osób, których dane zostaną udostępnione KOWR i ARiMR za pośrednictwem podmiotu uprawnionego (Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicah).

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją - link do pobrania:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Beecome 2021 - Europejska Konferencja Pszczelarska
22 września 2021


Więcej informacji na stronie Beecome 2021 – www.beecome2021.pl
Przypominamy
15 września 2021
Przypominamy o konieczności trwałego oznakowania sprzętu pszczelarskiego (np. markerem) zakupionego z dofinansowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR - rok zakupu (np. KOWR-2020, KOWR-2021)
Rekolekcje dla pszczelarzy
8 września 2021
Rekolekcje dla pszczelarzy i ich rodzin odbędą się w dniach 4-7 listopada 2021 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym św. Jadwigi w Brennej. Zapisy pod numerem telefonu 691-384-516. Koszt 260 zł od osoby. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Zaproszenie na wystawę w Ostrawie
1 września 2021

W dniach 3-4 września 2021 roku w Ostrawie na terenach wystawowych Černá louka odbędą się targi VCELA !!! Organizatorami są Černá louka s.r.o. oraz Związek Pszczelarski Moraw i Śląska.
Więcej informacji na stronie www.vcelaostrava.cz
W imieniu czeskich kolegów serdecznie zapraszamy.

Uwaga - zmiana terminu
4 sierpnia 2021

Uwaga - zmiana terminu

Narada Prezesów Kół i Stowarzyszeń Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach odbędzie się w środę 25 sierpnia 2021 roku o godz 16:00 na trutowisku w Murckach.

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2021 roku
19 lipca 2021

Osoby, które nie dostarczyły dokumentów do rozliczenia umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego zapraszamy w środę 21 lipca w godzinach 10:00-17:00 do naszego biura z kompletem dokumentów.

Zapraszamy na XI Śląskie Dni Miodu w dniach 31 lipca - 1 sieprnia 2021 roku.
15 lipca 2021

Święto Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku Murcki w tym roku nie odbędzie się.
30 czerwca 2021

Święto Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku Murcki w tym roku nie odbędzie się.

Zaproszenie na konferencję
23 czerwca 2021

Dopłaty bezpośrednie dla pszczelarzy
24 maja 2021

Pomoc dotyczy pszczelarzy, którzy mają nadany numer weterynaryjny lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wniosek jest dostępny na stronie ARiMR.
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html
W 2021 roku wnioski będą przyjmowane do 30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.

Każdy pszczelarz składa wniosek indywidualnie do Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji na stronie ARiMR.
Porady na maj
10 maja 2021
Porady na maj. Zapraszamy do czytania.

Ogłoszenie
13 kwietnia 2021

Zmarł pszczelarz naszego Związku. Pozostała pasieka w okolicach Ostródy.
Do sprzedania około 30 uli wielkopolskich, poliuretanowych z pszczołami
i 30 uli warszawskich poszerzanych, drewnianych z pszczołami.
Cena do uzgodnienia.
Telefon: 504 005 239.


Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy, radosnego, wiosennego nastroju i wszelkiego dobra w imieniu własnym oraz Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

życzy

Zbigniew Binko
prezes


Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP w 2021 roku
11 marca 2021

Osoby, które chcą zakupić sprzęt pszczelarski w ramach programów WRPP prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl lub telefoniczny 691 384 516 w godzinach od 1600 - 2200. Najpóźniej do końca czerwca 2021.

Na maila należy przysłać
• swoje dane (imię, nazwisko, adres, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta),
• Informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (numer nadany, numer i datę wydania decyzji)
• szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy)

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze instrukcje związane z realizacją umowy.

Zasady zakupu sprzętu pszczelarskiego w ramach dotacji 2021:
1) sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 10 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
2) refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 12 000 zł. Zwrot wyliczony zostanie przez KOWR dla każdego pszczelarza indywidualnie.
3) Można zakupić sprzęt pszczelarski, taki jak:
• miodarki,
• odstojniki,
• dekrystalizator,
• stoły do odsklepiania plastrów,
• suszarki do suszenia obnóży pyłkowych,
• topiarki do wosku,
• urządzenia do kremowania miodu,
• refraktometry,
• wózki ręczne do transportu uli,
• wialnie do pyłku,
• ule lub ich elementy,
• poławiacze pyłku,
• sprzęt do pozyskiwania pierzgi.

Sprzęty inne niż podane wyżej nie są refundowane.
Nie jest również refundowany sprzęt do hodowli matek.

Zasady zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej w ramach dotacji 2021:
1) sprzęt w ramach dotacji może zakupić pszczelarz, który na dzień 30 września 2020 roku posiadał co najmniej 25 rodzin pszczelich oraz posiada zarejestrowaną u Powiatowego Lekarza Weterynarii sprzedaż bezpośrednią lub RHD (Rolniczy Handel Detaliczny)
2) refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej niż 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą (łącznie w sezonach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).
3) Można zakupić :
• przyczepy (lawety) do przewozu uli,
• wagi pasieczne,
• urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli,
• elektryzatory (pastuchy elektryczne),
• lokalizatory GPS do uli.


10 marca 2021
„Pszczelarskie pasje w 100-letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach”
25 lutego 2021

W styczniu 2021 roku została wydana w małym nakładzie książka autorstwa Adama Wilczyńskiego pod tytułem „Pszczelarskie pasje w 100-letniej historii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach”. Dystrybucją książki będzie się zajmowała Sekcja Historyczna.


O autorze

8 lutego 2021

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Z inicjatywy Zarządu ŚZP rozpoczynamy cykliczne publikacje na naszej stronie internetowej (w zakładce „Porady”) związane z aktualnymi i najbardziej nurtującymi naszych, śląskich pszczelarzy problemami.

Dlaczego? Od wielu miesięcy nie możemy się regularnie spotykać na zebraniach, szkoleniach bądź uroczystościach. Niewiele jest więc okazji do wymiany doświadczeń, analiz bądź oceny różnorodnych informacji. Na forach internetowych możemy doszukać się w zasadzie każdych informacji, niekoniecznie prawdziwych, często niesprawdzonych i często także nie odpowiadających naszej regionalnej rzeczywistości. Chcemy unikać takich błędów i ułatwić mniej doświadczonym kolegom zdobywanie wiedzy i wskazywać na sprawy szczególnie dla nas istotne. W naszym regionie mamy specyficzne warunki przyrodnicze i ekonomiczne, znacznie odbiegające od innych regionów kraju. Poprzez łatwy, bliski i szybki dostęp możemy szybciej reagować i odpowiadać na Wasze potrzeby bądź oczekiwania.

dr inż. Wiesław Londzin

Ogłoszenie
20 stycznia 2021

Ogłoszenie:
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Józef Szyja specjalista chorób owadów użytkowych w Tychach ul. Konopnickiej 12/4, wykonuje badania w kierunku nosemozy pszczół. Koszt badania 15 zł od próby.
Telefon kontaktowy 501412609.