20 października 2020

Zgodnie z paragrafem 35 punkt 7 statutu na podstawie Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach nr 16/2020/21 z dnia 7 października 2020 roku informujemy, że:
wysokość składek statutowych na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi:
- członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
- ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

Biuro oraz punkt zaopatrzenia nieczynne do odwołania.

Związek pracuje zdalnie.

Telefon: 667 865 877, 32 206 86 54, e-mail: wzpkatowice@wp.pl.

O wznowieniu pracy biura poinformujemy.

Obok drzwi biura znajduje się skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

Życzę, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość, spokój i wzajemną życzliwość, a Nowy Rok był czasem pomyślności, sukcesów, spełnienia marzeń i nadziei
na lepsze jutro
w imieniu własnym oraz Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Zbigniew Binko
prezesZaproszenie na wystawę w Ostrawie - odwołana
9 września 2020

Wystawa w Ostrawie w dniach 9-10 paźdzernika 2020r. została odwołana.


Epitafium ks. Leopolda Jędrzejczyka
9 września 2020

Z inicjatywy Sekcji Historycznej na ścianie klasztoru sióstr Boromeuszek w Świerklańcu została zamontowana tablica upamiętniająca ks. Leopolda Jędrzejczyka. Jest to jeden z elementów obchodów setnej rocznicy powstania Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.


Imprezy pszczelarskie w 2020 roku
28 maja 2020

W imieniu Zarządu Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach informuję,
że podjęliśmy decyzję o powstrzymaniu się od organizacji wszelkich imprez
w tym roku, do czasu ustania pandemii koronawirusa.

Z życzeniami zdrowia
Zbigniew Binko
prezes

Zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WRPP 2020
7 maja 2020

Osoby, które podpisały umowę na zakup sprzętu pszczelarskiego i mają już komplet dokumentów prosimy
o przysyłanie go pocztą tradycyjną listem zwykłym, nie poleconym na adres biura:
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
ul. Warszawska 6/209
40-006 KATOWICE
Skrytka pocztowa: 1462

Od 20 maja obok drzwi biura będzie skrzynka pocztowa, do której można wrzucać dokumenty.

Komplet dokumentów to:
a) dwa podpisane oryginały umowy
b) dwie (2) kserokopie faktur podpisane czytelnie „za zgodność z oryginałem” swoim imieniem i nazwiskiem
c) dwie (2) kserokopie wykonanego przelewu podpisane czytelnie „za zgodność z oryginałem” swoim imieniem i nazwiskiem
d) dwie (2) kserokopie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru sprzedaży bezpośredniej lub RHD podpisane czytelnie „za zgodność z oryginałem” swoim imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zakupu przyczepy dodatkowo dwie (2) kserokopie dokumentów potwierdzających rejestrację
i ubezpieczenie OC podpisane czytelnie „za zgodność z oryginałem” swoim imieniem i nazwiskiem.

Szkolenie dla hodowców matek pszczelich odwołane
21 marca 2020

Szkolenie dla hodowców matek pszczelich odwołane na czas nieokreślony. Wszystkich zgłoszonych poinformujemy o planie rozpoczęcia kursu po zakończeniu epidemii i pojawieniu się możliwości organizacji spotkań grupowych.

Terminy podpisywania umów na zakup sprzętu pszczelarskiego
w ramach WRPP 2020 zostają anulowane
12 marca 2020

Osoby, które zapisały się na sprzęt pszczelarski prosimy o kontakt mailowy na adres wzpkatowice@wp.pl.

Na maila należy przysłać swoje dane (imię, nazwisko, koło pszczelarzy, numer telefonu i numer konta),
informację o sprzedaży bezpośredniej lub RHD (czy już jest czy w trakcie załatwiania)
oraz szczegółowy spis sprzętu (nazwa producenta, nazwa sprzętu i symbol katalogowy).

Po otrzymaniu od państwa tych informacji prześlemy pocztą elektroniczną umowę do podpisania oraz dalsze
instrukcje związane z realizacją umowy.


Lista producentów uli oraz sprzętu pszczelarskiego
Ważna informacja dla uczestników szkolenia w Szczyrku!
10 marca 2020

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy podjął decyzję o odwołaniu szkolenia w Szczyrku.


Narada Prezesów Kół i Stowarzyszeń ŚZP
24 luty 2020

Dnia 22 lutego 2020 roku odbyła się narada prezesów Kół i Stowarzyszeń Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach podsumowująca 2019 rok. Przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu oraz sekcji działających przy ŚZP, informację finansową, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, projekt budżetu i plan pracy na bieżący rok. Prezes ŚZP Zbigniew Binko omówił programy mechanizmu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich”. Konrad Kuczera – zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii w Katowicach przedstawił zasady rejestracji sprzedaży bezpośredniej i RHD.


Zaproszenie Koła Pszczelarzy Gminy Nędza
24 luty 2020


Program Sesji Naukowych Konferencji w Cieszynie
24 luty 2020

Śląski Związek Pszczelarzy był współorganizatorem 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej w dniach 10-12 marca 2020 r. w Cieszynie. Konferencja, zgodnie z planem, rozpoczęła się 10 marca 2020 r. w Sali Teatru w Cieszynie. Wykłady wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Artur Stojko, prof. dr hab. Jerzy Demetraki - Paleolog, dr hab. Krystyna Pohorecka, profesor Instytutu Weterynarii oraz prof. dr hab. Andrzej Czylok. Równolegle z rozpoczęciem Konferencji w kampusie filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie otwarto wystawę nowoczesnego sprzętu pszczelarskiego, gdzie kilkudziesięciu wystawców krajowych pokazało swoje produkty.

Dnia 11 marca, w Sali Kampusu UŚ w Cieszynie, rozpoczęła się sesja plenarna oraz sesja posterowa 57. Konferencji Pszczelarskiej. Rozpoczęli ją organizatorzy oraz gospodarz Kampusu, dziekan Filii UŚ w Cieszynie, który poinformował, że ze względu na epidemię koronawirusa Rektor UŚ w Katowicach zamyka na czas nieokreślony wszystkie pomieszczenia, którymi UŚ dysponuje. W związku z tą decyzją Konferencja zakończyła się 11 marca 2020 r. o godz. 1500. Wszystkie zaplanowane referaty zostały wygłoszone zgodnie z harmonogramem. Czas referatów został skrócony do 10 min.

Konferencję „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach".


Szkolenie w Szczyrku
17 stycznia 2020
W dniach 13 – 15 marca 2020 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku,
ul. Wrzosowa 28A,odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy nt. „Genetyka i hodowla pszczół oraz choroby
i profilaktyka w dobie zmieniającej się bazy pożytkowej dla rodzin pszczelich
”:
• prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog
• dr hab. inż. Zbigniew Kołtowski - prof.IO
• dr nauk wet. Maria Zoń,
• dr n. zoot. Wiesław Londzin.

Koszt szkolenia:
Pokoje 2-4 osobowePokoje 2-3 osobowe
Standard zwykłyStandard wyższy
Członkowie ŚZP240,00 zł320,00 zł
Pozostali300,00 zł380,00 zł

dopłata do pokoju jednoosobowego w obu standardach - 30 zł

Przy zapisie należy określić z jakiego standardu uczestnik szkolenia chce skorzystać.
Zapisy przyjmujemy do 26 lutego a wpłaty na konto (po zapisie w biurze ŚZP - tel. 32 206 86 54) do 5 marca 2020.
Numer konta:
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
Ul. Warszawska 6
40-006 Katowice
ING BSK o/Katowice 96 1050 1214 1000 0007 0047 1949

Zaproszenie na wystawę w Ostrawie - odwołana
29 stycznia 2020

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
wystawa w Ostrawie w dniach 13-14 marca 2020 r. została odwołana.

Zaproszenie na wystawę w Ostrawie w dniach 13-14 marca 2020 r.
Więcej informacji na stronie www.vcelaostrava.cz

Przetwarzanie danych osobowych. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: dane posiadane przez Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach statutowych Związku oraz realizacji dofinansowań zewnętrznych dla członków Związku w zakresie prowadzonej przez nich gospodarki pasiecznej.